NORMALISTENroute

Welkom op de (audio-)gidspagina van DE KWEKERIJ LIER. Hieronder vind je per nummer (QR-code) op de wandelroute in onze gebouwen een selectie archieffoto’s terug, evenals enkele audiofragmenten.

NR. 1 NORMALISTEN ROUTE

Opvoeding, orde, tucht & bewaking.

Hedwig Geuens, secretaris Koninklijke Oud-studentenbond Rijksnormaalschool Lier en regent cursus 1974 (Nederlands-Engels-Economische Wetenschappen) leest voor uit het oude schoolreglement: “Opvoeding”.

“Orde, tucht & bewaking.”

NR. 2 NORMALISTEN ROUTE

De ‘heerschappen’ van Directeur Merecy.

Robert Vergauwen, onderwijzer cursus 1965, vertelt.

NR. 3 NORMALISTEN ROUTE

Het Geheim en
Het Gesprek van Lier.

Auteur Walter van den Broeck (bekend van onder meer zijn boeken ‘Brief aan Boudewijn’ en ‘Groenten uit Balen’) citeert uit zijn publicatie ‘De Bondsdagen’ d.d. 2005. De Koninklijke Oud-studentenbond Rijksnormaalschool Lier organiseert voor haar oud-studenten al meer dan 80 jaren een Bondsdag – reünie op Hemelvaart. Walter van den Broeck studeerde af in Lier als regent Moedertaal – Geschiedenis van de cursus 1961.

NR. 4 NORMALISTEN ROUTE

Ernst maar ook vertier en plezier.

Jos Thijssen, voorzitter van de Koninklijke Oud-studentenbond van de Rijksnormaalschool en onderwijzer (cursus ’60) en regent (cursus ’62) vertelt.

NR. 5 NORMALISTEN ROUTE

Cinema en zedenleer.

Deze ruimte fungeerde vroeger als projectielokaal (jaren ‘50-’60) voor de grote feestzaal (toen nog met een opening in de muur tussen beide zalen). Hier werden natuurdocumentaires getoond van o.m. Gulf, Q8, Shell, BP, Caltex, Esso, … met o.m. gesponsorde reportages over de expedities op de Zuidpool. Wanneer er geen filmvoorstellingen plaatsvonden, werd dit lokaal ook gebruikt als leslokaal voor niet confessionele zedenleer en nadien voor Latijn, Grieks en Duits.

NR. 6 NORMALISTEN ROUTE

Nachtrust.

Hedwig Geuens, secretaris Koninklijke Oud-studentenbond Rijksnormaalschool Lier en regent cursus 1974 (Nederlands-Engels-Economische Wetenschappen) lees voor uit het oude schoolreglement: “Slaapzaal”.

NR. 7 NORMALISTEN ROUTE

Ziekenboeg.

Deze ruimte deed dienst als ziekenboeg/slaapzaal.

NR. 8 NORMALISTEN ROUTE

Lerarenkamer en bibliotheek.

Hedwig Geuens, secretaris Koninklijke Oud-studentenbond Rijksnormaalschool Lier en regent cursus 1974 (Nederlands-Engels-Economische Wetenschappen) leest voor uit het oude schoolreglement: “Normalistenraad, Studie, Wandelingen, Bezoek, Uitgang, Briefwisseling en telefoon”.

NR. 9 NORMALISTEN ROUTE

Speeltijd en Engels van “den dobbele”.

Hedwig Geuens, secretaris Koninklijke Oud-studentenbond Rijksnormaalschool Lier en regent cursus 1974 (Nederlands-Engels-Economische Wetenschappen) leest voor uit het oude schoolreglement: “De speeltijd”.

NR. 10 NORMALISTEN ROUTE

Spijs en drank.

Hedwig Geuens, secretaris Koninklijke Oud-studentenbond Rijksnormaalschool Lier en regent cursus 1974 (Nederlands-Engels-Economische Wetenschappen) leest voor uit het oude schoolreglement: “De eetzaal”.

NR. 11 NORMALISTEN ROUTE

Kokerellen en afwassen.

In deze ruimte bevond zich de voormalige schoolkeuken.

ROUTE XTRA NORMAL

Bijt als een haai en vlieg als een zwaan.

De internationaal doorgebroken Lierse Street Art - kunstenaar Joachim (Lambrechts) vertelt.

ROUTE XTRA NORMAL

Apologie van de poëzie.

Schrijver, dichter en leerkracht Tom Mariën vertelt.